CASOLIN ASTRA 400 POSIT - ממוחשב 3 צירים תוצרת איטליה

פאנל ממוחשב 3 צירים - עליה/הורדה לפי מידה, הטיה לפי מידה, תנועת הלאדה הימנית לפי מידה

מסור שולחן תוצרת קזולין  איטליה  – דגם ASTRA 400 POSIT ממוחשב 3 צירים

דגם זה ממוחשב בעל שליטה מדוייקת ב-3 צירים:
– עליה וירידת הלהב ממוחשבת ע"י בקר.
– הטייה חשמלית ממוחשבת ע"י בקר. 
– לאדה ימנית  ממונעת ע"י בקר ממוחשב.

– עגלה מאסיבית ברוחב 370 מ"מ, באורך 3200 מ"מ נעה על מסבים.
– קוטר להב מקסימלי 400 מ"מ.
– מנוע ראשי בהספק 7.5 כ"ס.
– ארון חשמל עם תקן בטיחות אירופאי CE
– מגן להב עם חרב סטנדרטי
– המכונה מגיעה ללא פוריץ

דילוג לתוכן